ASOCIACE PRO MEZIDRUHOVOU KOMUNIKACI

ISCA - Inter Species Communication Association - již z názvu vyplývá, že máme za hlavní cíl vzdělávat širokou i odbornou veřejnost s cílem vytvořit generaci, která klade důraz na respekt v rámci vztahů s různými živočišnými druhy a aktivně se snaží eliminovat negativní dopady lidské činnosti na naši planetu. Zaměřujeme se na zvířata jako hlavní bod zájmu a zejména na psy, kteří mají dlouhou historii soužití po boku s lidmi.

Naše snaha směřuje k obecnému vzájemnému širšímu porozumění, zlepšení komunikace a zvýšení welfare nejen psů, ale všech zvířat obecně.

 Věnujeme pozornost také lidem a snažíme se zajistit, co nejlepší možnosti pro vzdělání a nejrůznější projekty formou seminářů, kurzů či workshopů. Rádi bychom podpořili harmonického soužití mezi lidmi a zvířaty.

Služby