Mentorship

Mentorship je program, který poskytuje podporu pro vstup do lektorského prostředí. Necháme vás náhlednout pod pokličku našich lekcí. 

Jak je vedeme? Co se v lekcích učí? Jak si lektor připravuje hodinu? 

Účastník mentorshipu se přímo účastní lekcí ve výcvikovém centru Hodný pes. Účastník je na lekcích v roli pozorovatele.

Lekce si dle rozvrhu může navolit účastník sám podle toho, jak mu to vyhovuje časově. 

Vybírat lze ze:

- skupinových lekcí: kurzy poslušnosti, letní kurzy

- individuálních lekcí (nutný souhlas lektora, který lekci vede)


V rámci mentorshipu má účastník absolvuje:

- 30 výukových hodin, na kterých může být přítomen (lze vyčerpat do 8 měsíců od zahájení mentorshipu). Výuková lekce má 50 minut.

- 6 konzultačních hodin s lektorem (který vedl lekce, na kterých byl účastník přítomen)

  • konzultace mohou proběhnout osobně i online formou a probíhají vždy po 5 lekcích. Každých 5 lekcí musí být absolvováno u jednoho lektora, dalších 5 lekcí můžete absolvovat u jiného lektora.

- po absolvování kompletního mentorshipu vč. doplňkové služby náslechu přímo u účastníka, doporučujeme již nové trenéry na našem webu :)


Cena mentorshipu je 15.500,- Kč


Po vyplnění následujícího přihlašovacího formuláře obdržíte základní informace a pokyny k platbě. Po uhrazení částky již dostáváte rozvrh, dle kterého se můžete hlásit na jednotlivé lekce.