Zkouška z profesní kvalifikace

Kynolog výcvikář/ka (cvičitel/ka) (41-089-M)

Zkouška probíhá dle standard PK. Více informací k příslušné PK najdete zde. 

Rozsah zkoušky 10-12 hodin je rozvržen do dvou dnů (sobota, neděle). 

Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. 

Teoretická část - ústní a písemné ověření

Praktická část - názorné předvedení, ústní prověření


Cena

  • 10 500,- Kč

Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování ani stravování.


Podmínky

  1. účastník musí být starší 18let
  2. účastník musí doložit lékařského potvrzení o způsobilosti práce se zvířaty
  3. účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů (viz přihláška)
  4. účastník musí odevzdat čestné prohlášení o splnění hygienických podmínek v souladu s aktuálním vládním nařízením (viz přihláška)

Termíny zkoušek jsou vypisovány podle zájmu. 

Termíny:

- Září 2023 - 20.9., 27.9.2023